Rekrutacja

Karty zapisu dziecka można składać przez cały rok przedszkolny.

Karta do pobrania w załączniku pod podanym niżej linkiem:

Karta zgłoszenia dziecka do niepublicznego przedszkola Tęcza w Wadowicach

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane dotyczące dziecka i jego rodziców są zbierane zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).
  2. Realizując obowiązek wynikający z artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 –(zw. RODO) Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Tęcza K. Głąb L. Wilk, 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 17, tel. 334833700.