Drodzy Rodzice!

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, pracownikom, rodzicom i zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem każdy rodzic/ opiekun prawny korzystający z usług Niepublicznego Przedszkola Tęcza w okresie pandemii, zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami ( w załączeniu) oraz do ich bezwzględnego stosowania. Pierwszego dnia powrotu dziecka do przedszkola, podpisane oświadczenie zawarte w procedurze, przekazujemy pomocy nauczyciela odbierającej dziecko. 

Z poważaniem

Lidia Wilk, Krystyna Głąb

Oświadczenie

Procedury-COVID-19-Niepubliczne-Przedszkole-Tęcza aktualny metraż-skonwertowany

Oświadczenie