Drodzy Rodzice!

Z dniem 11 maja decyzją Organu Prowadzącego Niepubliczne Przedszkole Tęcza zostaje otwarte. Będzie pełniło funkcję opiekuńczą dla dzieci wcześniej zgłoszonych poprzez wypełnienie ankiety ( załącznik). Wypełnioną ankietę należy odesłać na  adres e-mail przedszkole@przedszkole-tecza.com.pl . Dla wszystkich dzieci w dalszym ciągu realizacja podstawy programowej odbywać się będzie w formie zdalnej.

Przedszkole będzie funkcjonowało  pod  szczególnym  reżimem  sanitarnym. Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków.

Rodzice dzieci, względem których przedszkole będzie pełniło funkcję opiekuńczą są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji, oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi aktualnie w przedszkolu.

Pierwszego dnia rodzic musi złożyć stosowne oświadczenie i zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

Stopniowe uruchamianie pracy przedszkola będzie przeprowadzone zgodnie  z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

Na bieżąco będziemy informować o kolejnych ustaleniach.
 Z poważaniem Krystyna Głąb, Lidia Wilk

Ankieta dla rodziców