DRODZY RODZICE

 

        W związku z przesłaną prośbą Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Tęcza przypomina, iż w przedszkolu funkcjonują  procedury zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa zawarte  w następujących dokumentach:

  •  Statut przedszkola
  • Regulamin spacerów  i wycieczek
  • Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zawarte 
    w statucie przedszkola
  • Procedury postępowania z dzieckiem chorym na terenie przedszkola
  • Procedury udzielania Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
  • Procedura „Niebieskiej Karty”
  • Procedura ewakuacji

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są dostępne w biurze przedszkola.