W związku z realizacją projektu pt. „Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” w Zatorze z oddziałem integracyjnym” Współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR dla typów projektów: A – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B – rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zapytaniem ofertowym na Wykonawcę usługi cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 33 dzieci w wieku przedszkolnym 2,5-9 lat, które będą uczęszczać do Niepublicznego Przedszkola „Tęcza” w Zatorze z oddziałem integracyjnym, w okresie od 12.09.2017 r. do 31.08.2018 r., Kod CPV: 55500000-1 Pełna nazwa: Usługi dostarczania posiłków . Szczegółowe informacje dotyczące postępowania oraz wzór oferty z niezbędnymi oświadczeniami, znajdują się w załączonych plikach.

Ogłoszenie o zamówniu

Formularz oferty

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3