Święta Narodowe są okazją do rozmów o patriotyzmie.

Celem zajęć było utrwalenie poznanych symboli narodowych,

kształtowanie poczucia przynależności i tożsamości narodowej

oraz twórcza nauka i zabawa.

Zapraszamy do galerii